Wyszukaj
keyboard_arrow_up
Najnowsze wpisy
keyboard_arrow_up

Dziennik konserwacji wózka widłowego - jak wypełniać?

message
No comments
star
Total Rating: 0

Dziennik konserwacji wózka widłowego i książka eksploatacji to dwa najważniejsze dokumenty pojazdu, które musi prowadzić każdy, kto obsługuje wózek widłowy. Dokument ten nie tylko stanowi jedną z podstaw do wyliczania resursu ale także podlega kontroli w trakcie okresowych przeglądów wózków widłowych. W poniższym tekście zaprezentujemy jakie informacje musi posiadać oraz jak uzupełniać dziennik konserwacji wózka widłowego.

Podstawy prawne

Konieczność sporządzania wpisów w dzienniku konserwacji wózka wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29. października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie to określa, iż wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe (czyli wózki widłowe czołowe, wózki wysokiego składowania, terenowe itd.) podlegają pełnej formie dozoru technicznego.
Pełny dozór techniczny związany jest z obowiązkiem rejestracji urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego, regularnych przeglądów wózków widłowych oraz prowadzenia stałej dokumentacji.

Czym jest dziennik konserwacji wózka widłowego?

Jak już sama nazwa wskazuje "dziennik" to dokument, w którym wpisy powinny pojawiać się codziennie. Ma on formę broszury lub po prostu zeszytu, który zawiera specjalnie wyszczególnione rubryki przeznaczone do odnotowania najważniejszych informacji.
Każdy wózek musi posiadać swój własny oddzielny dziennik konserwacji. Uzupełnianie wpisów powinno odbywać się regularnie, a osobami uprawnionymi do adnotacji w dzienniku konserwacji wózka widłowego są konserwatorzy wózków widłowych.
Koszt zakupu dziennika konserwacji to kilka do kilkunastu złotych. Niezbędne arkusze można pobrać także z internetu.

Jakie dane musi zawierać dziennik konserwacji?

Każdy dziennik konserwacji wózka widłowego musi zawierać identyczne informacje, czyli:

 • markę i typ pojazdu,
 • rok produkcji urządzenia,
 • numer seryjny wózka,
 • masę podaną w kilogramach,
 • maksymalną wysokość podnoszenia,
 • udźwig maksymalny,
 • dane właściciela i operatorów obsługujących na co dzień wózek widłowy, a także konserwatorów dbających o stan techniczny urządzenia.

Ponadto wśród danych znajdujących się w dzienniku konserwacji wózka widłowego muszą znaleźć się również daty wykonanych w przeszłości przeglądów technicznych, dokładny zakres wykonanych czynności konserwacyjnych w tym m.in. wymiany części w wózku widłowym (takich jak widły, silnikskrzynia biegów itd). W dzienniku konserwacji znaleźć też można informację o wyznaczonym terminie następnego przeglądu urządzenia, który należy dopilnować.

Jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego

Wpisy w dzienniku konserwacji wózka widłowego uzupełniane powinny być każdorazowo po przeglądach urządzenia. Odnoszą się one do stanu technicznego wózka, opisując także wszelkie ewentualne nieprawidłowości i zalecenia do naprawy wózka widłowego czy też wymiany części.
Każdy wpis w dzienniku konserwacji wózka widłowego powinien zawierać:

 • datę przeprowadzanego przeglądu,
 • stan licznika,
 • zakres wykonanych czynności i działań,
 • opinię dotyczącą sprawności wózka widłowego, którego przegląd dotyczył,
 • wyznaczony termin kolejnej kontroli.

Sporządzone adnotacje muszą zostać każdorazowo potwierdzone odręcznym podpisem konserwatora.

Inne dokumenty

Wśród innych niezbędnych dla wózków widłowych dokumentów obok dziennika konserwacji wymieniane są:

 • książka eksploatacji wózka widłowego,
 • oraz dokumentacja techniczno ruchowa.

Każdy z dokumentów może podlegać okazaniu podczas przeglądu wózka przeprowadzanego przez inspekcję Urzędu Dozoru Technicznego.

Dziennik konserwacji wózka widłowego - podsumowanie

dziennik konserwacji wózka widłowego - podsumowanie

Dziennik konserwacji wózka widłowego to bardzo ważny dokument, który musi posiadać wózek jezdniowy podnośnikowy. Służy on do odnotowania przeglądów wózków widłowych i śledzenia stanu technicznego pojazdów, a także nadzoru nad zaleconymi naprawami czy wymianą części.
Dziennik konserwacji prowadzony powinien być w sposób przejrzysty i regularny, ponieważ na jego podstawie wylicza się resurs wózków widłowych.