Wyszukaj
keyboard_arrow_up
Najnowsze wpisy
keyboard_arrow_up

Czym jest DTR? - Dokumentacja Techniczno Ruchowa wózka widłowego

message
No comments
star
Total Rating: 0

W poprzednim artykule na naszym blogu radziliśmy w jaki sposób wypełniać dziennik konserwacji wózka widłowego. Jednak dziennik konserwacji to nie jedyny dokument, jaki musi posiadać każdy wózek widłowy.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa w świetle prawa

Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej musi dbać o zapewnienie odpowiedniego dostosowania do norm europejskich. Wymogi tego typu dotyczą również wózków jezdniowych podnośnikowych. W związku z tym Dokumentacja Techniczno Ruchowa musi być zgodna z:

 • dyrektywą 2006/42/WE wydaną przez Parlament Europejski w dniu 17 maja 2006 roku,
 • dyrektywą maszynową opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • oraz wymaganiami unijnymi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Na potwierdzenie, że wózek widłowy spełnia wskazane powyżej kryteria - maszyna dostaje oznakowanie CE wraz z deklaracją zgodności WE.

Z kolei Dokumentacja Techniczno Ruchowa jest dokumentem, który stanowi zbiór wszystkich niezbędnych danych potwierdzających prawidłowy stan techniczny oraz projekt maszyny zgodny z wytycznymi unijnymi.

Co zawiera DTR-ka?

co zawiera dokumentacja techniczno ruchowa

Każdy wózek widłowy musi posiadać własną unikatową Dokumentację Techniczno Ruchową, która jednak powinna w każdym przypadku zawierać podobne informacje. Co do nich należy? Między innymi:

 • parametry techniczne pojazdu (wysokość podnoszenia czy udźwig);
 • dane ewidencyjne;
 • schematy (w tym: funkcjonowania, kinematyczne, elektryczne czy pneumatyczne);
 • instrukcję obsługi;
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego (w tym osprzęt wózka widłowego);
 • wykaz części zamiennych oraz zapasowych (jest to szczególnie ważne później w przypadku sprzedaży używanych wózków widłowych, które mogły mieć wymieniane części, oponyskrzynie biegów czy nawet silniki),
 • normatywy remontowe,
 • wykaz załączonych rysunków oraz schematów.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa konieczna jest dla każdej maszyny i urządzenia osobno. Często ten zbiór danych określa się jako "paszport wózka widłowego".

Kto przechowuje Dokumentację Techniczno Ruchową wózka?

Dla bezpieczeństwa i porządku warto w przedsiębiorstwie zaplanować jedno konkretne miejsce, w którym przechowywane będą dokumentacje każdej maszyny zajmującej się obsługą ładunków w firmie. Najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie wszystkich dokumentów np. kierownikowi magazynu. Tak jednak, aby w razie potrzeby instrukcje i pozostałe dokumenty były dostępne dla pracowników, którzy chcieliby z nich skorzystać (operatorów, konserwatorów, serwisantów).

Kiedy przydaje się DTR-ka?

kiedy przydaje się DTR'ka

Dokumentacja Techniczno Ruchowa dla wózka widłowego jest potrzebna właściwie już od najwcześniejszego etapu - czyli jeszcze przed wprowadzeniem maszyny do eksploatacji. Konieczne jest bowiem przedstawienie pełni dokumentacji w celu zarejestrowania pojazdu.

Później powinna być ona również przechowywana w bezpiecznym miejscu, gdyż takie jej elementy, jak np. instrukcja obsługi wózka mogą być przydatne podczas wdrażania nowych operatorów wózków widłowych do pracy.

DTR-ka jest także niezbędna w przypadku, gdy konieczna jest naprawa wózka widłowego lub jego modernizacja/remont.

Podsumowanie

Każda maszyna taka jak wózek widłowy, dźwignik, żuraw czy suwnica musi zostać wyposażona w Dokumentację Techniczno Ruchową, która stanowi jej podstawowy i niezbędny dokument. W oparciu o niego Urząd Dozoru Technicznego dopuszcza do rejestracji maszyn oraz ich późniejszej eksploatacji.