Wyszukaj
keyboard_arrow_up
Najnowsze wpisy
keyboard_arrow_up

Naprawa wózków widłowych - to warto wiedzieć!

message
No comments
star
Total Rating: 0

Praca na zaawansowanych urządzeniach transportu bliskiego, jakimi są wózki widłowe narażona jest na nieprzewidziane awarie, czy też usterki, które mogą mieć różne podłoże. W sytuacji, gdy do nich dojdzie bardzo istotna jest szybka reakcja i skuteczna naprawa wózków widłowych, która pozwoli im jak najszybciej wrócić do pracy. Co warto wiedzieć zanim się do niej przystąpi?

Regularność ma znaczenie

Dla właścicieli wózków widłowych bardzo istotne jest, aby ich sprzęt był sprawny i zawsze gotowy do pracy. A ponieważ lepiej "zapobiegać niż leczyć", tak ważna jest profilaktyka czyli właściwa konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych.

Jak można rozumieć, czym jest konserwacja wózków i co kryje się pod tym hasłem? Mowa tu przede wszystkim o:

 • regularnych przeglądach wózków widłowych,
 • zapewnieniu pojazdom odpowiednich warunków pracy (właściwe szerokości korytarzy magazynowych, brak progów, równa nawierzchnia),
 • a także regularnym smarowaniu części, uzupełnianiu płynów,
 • oraz przygotowaniu bezpiecznych, suchych i zadaszonych miejsc postojowych dla wózków na czas, gdy nie wykonują one pracy.

Równie ważne są codzienne przeglądy wózków widłowych, które mają na celu jak najszybsze dostrzeżenie awarii i skierowanie urządzenia do naprawy.

Resurs wózka widłowego

Zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego każdy wózek transportu bliskiego powinien zostać zarejestrowany, tak aby można było kontrolować jego stan techniczny. Rozwiązanie to pozwala uniknąć wielu sytuacji, w których przedsiębiorcy decydowali się na nadmierną intensywność pracy, stawiając wyniki przed bezpieczeństwem.

Aby tego uniknąć w 2018 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadziło obowiązek wyliczania resursu - czyli prognozowanej zdolności do pracy, dla wózków widłowych. Jej określenie pozwala jeszcze lepiej zarządzać wózkami widłowymi oraz kontrolować ich stan techniczny.

Upływ resursu oznacza konieczność wykonania gruntownego przeglądu urządzenia, w trakcie którego sprawdza się, które elementy są zużyte lub wymagają natychmiastowej naprawy. Kontrolowane są m.in:


W przypadku złego stanu technicznego lub uszkodzenia któregoś z elementów, należy jak najszybciej wymienić go na nowy, a wózek powinien przejść ponowną kontrolę, potwierdzającą usunięcie usterki.

konserwator wózka widłowego

Najczęstsze przyczyny awarii w wózkach widłowych

Obecnie jednymi z najczęstszych przyczyn awarii jest nadmierne obciążenie wózków widłowych połączone z brakiem regularnej konserwacji. Choć oczywiście nie jest to jedyny powód przez, który wózki widłowe mogą wymagać naprawy.
Do innych przyczyn należą:

 • nieumiejętne operowanie wózkiem widłowym, wynikające z braku doświadczenia operatora w prowadzeniu urządzeń,
 • wypadek z udziałem wózka widłowego,
 • zużycie się którejś części lub elementu w wyniku eksploatacji przez długi czas,
 • mechaniczne uszkodzenie wózka widłowego,
 • wykorzystanie pojazdu niezgodne z jego przeznaczeniem.


Do uszkodzenia i awarii może doprowadzić także pozorna oszczędność jaką jest wybieranie do wózków niepewnych elementów zamiennych o bardzo niskiej cenie, ale słabej jakości. Zwykle tego typu próby kończą się fiaskiem. Zamawianie z niepewnych źródeł części, które nie posiadają żadnych atestów czy certyfikatów, a do tego są kiepsko wykonane technicznie z pewnością nie zakończy się sukcesem.

Warto zwrócić uwagę także, na to, aby każdorazowo zwracać uwagę nie tylko na jakość części do wózków widłowych, ale również bezpośrednio na ich kompatybilność z konkretnym urządzeniem.

Serwis wózków widłowych czy konserwator?

serwis wózków widłowych


Jak zachować się w przypadku awarii wózka i komu powierzyć jego naprawę? Przede wszystkim jeśli wózek widłowy doznał uszkodzenia w trakcie obsługi ładunków należy jak najszybciej przerwać pracę oraz (o ile to możliwe) przemieścić się w bezpieczne miejsce. Ważne, aby wyłączyć silnik i pozostawić wózek w ten sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla ruchu pieszych czy przemieszczających się innych wózków widłowych.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie usterki do przełożonego, a następnie konserwatora lub serwisu wózków widłowych (w zależności od tego z kim Twoja firma podpisała umowę odnośnie naprawy i serwisowania wózków widłowych). Wtedy już następuje przetransportowanie urządzenia w miejsce, gdzie nastąpi naprawa i samo wykonanie usługi.

Wiele osób zastanawia się którą opcję lepiej wybrać - zatrudnienie konserwatora czy umowa z serwisem wózków widłowych. Obydwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy:

 • atutem zakładowego konserwatora jest bycie na miejscu i natychmiastowa pomoc w serwisowaniu wózków widłowych, jednak minusem jest konieczność zapewnienia takiemu pracownikowi całego zaplecza niezbędnych narzędzi, urządzeń, a w przypadku cięższych awarii - także dodatkowych pomocników,
 • z kolei serwis wózków widłowych może mieć nieco wydłużony czas reakcji na zgłoszoną usterkę (chyba, że dysponuje pogotowiem serwisowym), jednak finalnie ma zdecydowanie większe możliwości jeśli chodzi o usuwanie ciężkich awarii, wymianę dużych elementów lub też renowację silnika. Ponadto serwis wózków widłowych zazwyczaj posiada zamienne wózki widłowe, które może wypożyczyć na czas naprawy urządzenia.

Podjęcie decyzji czy wózki widłowe powierzyć konserwatorowi czy serwisowi należy jednak rozważać indywidualnie, także porównując koszt zatrudnienia nowego pracownika z podpisaniem umowy na nadzór stanu technicznego oraz wykonywanie przeglądów technicznych.

Naprawa wózków widłowych - podsumowanie

uzupełnianie płynów w wózkach widłowych

Gdy dojdzie do awarii wózka widłowego bardzo ważna jest właściwa reakcja - szybkie zabezpieczenie urządzenia a następnie przekazanie go do naprawy. Ważne, aby podczas naprawy wózków widłowych korzystać z markowych, dobrej jakości części, które będą stanowiły solidne i bezpieczne wsparcie dla urządzenia.