Wyszukaj
keyboard_arrow_up
Najnowsze wpisy
keyboard_arrow_up

Jak wymienić butlę gazową oraz inne porady dotyczące wózków gazowych

message
No comments
star
Total Rating: 0

W poprzednim artykule na naszym blogu przedstawiliśmy, jak wygląda butla gazowa, jakie informacje powinny znajdować się na jej tabliczce fabrycznej oraz po czym rozpoznać, że brakuje w niej gazu. Dzisiaj przystąpimy do przedstawienia kolejnego etapu - czyli wymiany butli gazowej. A wraz z tym do prezentacji także innych istotnych porad, odnoszących się do butli wózka widłowego.

Butla wózka widłowego, stanowiąca pojemnik wypełniony gazem musi być odpowiednio, bezpiecznie obsługiwana, przechowywana oraz montowana w przeznaczonych do tego urządzeniach czy maszynach. Jak wspominaliśmy w tekście "Budowa butli gazowej do wózka widłowego" nie można zamiennie wykorzystywać butli do wózków widłowych z butlami przeznaczonymi np. do kuchenek gazowych.

Samodzielna wymiana butli gazowej w wózku widłowym - jak to zrobić?

Przystępując do samodzielnej wymiany butli gazowej w wózku widłowym należy koniecznie zaparkować urządzenie w bezpiecznym miejscu, a następnie postępować zgodnie z instrukcją, dbając zarówno o bezpieczeństwo swoje, jak i poprawny montaż zbiornika.

Jakie uprawnienia są wymagana do wymiany butli gazowej w wózkach widłowych?

Każdy operator wózka widłowego na kursie na widlaki ma przedstawione procedury dotyczące tego, jak wymienić butlę gazową w wózku widłowym. A obowiązek opanowania tej umiejętności jest niezbędny do zaliczenia kursu na wózki widłowe.

Butlę gazową w wózku widłowym wymienić może tylko i wyłącznie przeszkolony operator wózka widłowego, ale również oczywiście konserwator pojazdów czy też pracownicy serwisów wózków widłowych. Wszystkie te osoby, dzięki państwowym uprawnieniom wydanym przez UDT (uprawnienia operatora lub konserwator wózków widłowych) mogą podjąć się wymiany pustej butli gazowej na pełną.

Jak przystąpić do wymiany butli gazowej?

Jak przystąpić do wymiany butli gazowej?

Wymiana butli gazowej nie jest wcale trudna, o ile osoba podejmująca się jej została uprzednio przeszkolona na tę okoliczność, a sama procedura przeprowadzana jest w bezpiecznym miejscu. Co oznacza w praktyce pojęcie "bezpiecznego miejsca"?

 • powinno być odpowiednio oddalone od stref zagrożonych wybuchem,
 • nie może znajdować się na pochyłościach,
 • powinno być skutecznie osłonięte przed wiatrem czy deszczem,
 • powinno zostać oznaczone za pomocą żółtych i czarnych lub białych i czerwonych pasów narysowanych pod kątem 45 stopni.

Osoba planująca wymienić butlę gazową, przed przystąpieniem do działania powinna założyć rękawice ochronne, a także upewnić się, że nowy zbiornik, który ma być zamontowany na wózku widłowym jest dopuszczony do użytku, nie posiada żadnych mechanicznych uszkodzeń a sama butla jest przeznaczona do montażu na wózku widłowym.

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym - krok po kroku

Jakie są kolejne etapy wymiany butli gazowej? Sprawdź!
1. Zdemontuj pustą butlę poprzez odłączenie elastycznego przewodu od zaworu butli, by to zrobić musisz odkręcić nakrętkę i odpiąć mocujące zbiornik zatrzaski.
2. Zakręć zaślepki na zawór butli i wyciągnij zużyty zbiornik.
3. Odkręć zaślepkę nowej butli, sprawdź stan uszczelki na wyjściu z zaworu a także gwint na zaworze.
4. Delikatnie umieść butlę gazową w miejscu poprzedniej (zawsze w pozycji leżącej) i zabezpiecz ją zatrzaskami.
5. Dokręć nakrętki na przewodzie elastycznym do zaworu butli gazowej.

Informacja o wymianie butli gazowej powinna zostać odnotowana w dzienniku konserwacji wózka widłowego. W ten sposób wymiana butli gazowej jest już przeprowadzona. Jedynym co pozostaje - jest sprawdzenie szczelności.

Jak sprawdzić szczelność butli gazowej?

Istnieją dwa łatwe sposoby na sprawdzenie szczelności butli gazowej, zakładają one wykorzystanie:

 • detektora gazu,
 • lub specjalnego preparatu w spray'u, który nanosi się w miejscu, w którym podejrzewa się wyciek gazu.

A dlaczego w ogóle szczelność butli jest tak istotna?

 • przede wszystkim chodzi tu o kwestie bezpieczeństwa - ulatniający się gaz może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, czy osób w pobliżu wózka widłowego. Jazda wózkiem gazowym z nieszczelną butlą gazową w "najlepszym" wypadku może skończyć się bólem głowy operatora, w najgorszym (gdy maszyna porusza się koło źródeł ciepła) - nawet wybuchem.
 • ze względów ekonomicznych - ulatnianie się gazu ze zbiornika będzie wpływało na konieczność szybszej niż normalnie kolejnej wymiany butli.

Przepisy regulujące wymianę butli gazowych w wózkach widłowych

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące butli gazowych do wózków widłowych czy też ich wymiany - warto wiedzieć, gdzie w razie potrzeby szukać potwierdzenia w przepisach prawnych. Szczegółowe kwestie prawne dotyczące butli gazowych znaleźć można w:

 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy;
 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 6.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przepisy te regulują oczywiście także kwestie bezpiecznego przechowywania pełnych butli do wózków widłowych.

Jak przechowywać butle do wózków widłowych?

Odpowiednie przechowywanie zbiorników wypełnionych gazem jest niezwykle istotne. Najczęściej butle gazowe są składowane w kontenerach, które powinny być ustawione w odległości:

 • min. 8 metrów - od budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego;
 • min. 3 metry - od innego rodzaju budynków, ale także studzienek czy wgłębień w ziemi.

Ponadto w miejscu ich przechowywania należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, w obrębie:

 • 1 metra dla miejsc magazynowych na przestrzeni otwartej lub pod zadaszeniem
 • 2 metrów - w pomieszczeniach zamkniętych.

Co bardzo istotne - miejsce składowania butli z gazem nie powinno znajdować się poniżej poziomu terenu, a ze względów bezpieczeństwa - dobrze, aby było wyposażone w minimum jedną gaśnicę proszkową o masie 9 kg.

Ile pali wózek widłowy na gaz?

Na koniec odpowiemy na jeszcze jedno pytanie, które może być istotne dla posiadaczy (lub przyszłych, potencjalnych posiadaczy) wózków widłowych i dotyczy ono tego, ile pali wózek widłowy na gaz?

Spalanie w wózkach widłowych (także tych z napędem typu Diesel czy elektrycznych) zależy od wielu czynników, takich jak między innymi:

Średnio, przyjmuje się, że:

 • w przypadku wózków o udźwigu do 1 500 kg - spalanie wynosi od 2 do ok. 3,5 litra na godzinę,
 • natomiast dla widlaków o udźwigu większym niż 1 500 kg - od 3,5 do nawet 6 litrów.

Jeśli w Twoim wózku widłowym nienaturalnie często w butli zaczyna brakować gazu, skontaktuj się z konserwatorem lub serwisem wózków widłowych w celu sprawdzenia i oceny stanu technicznego urządzenia.

Jak przechowywać butle gazowe?

Podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy wymianę butli gazowej krok po kroku a także praktyczne porady (np. do bezpiecznego przechowywania zbiorników), czy też przydatne informacje (np. co może przydać się do sprawdzenia szczelności butli gazowej.

Ważne, aby po rozpoznaniu, że w butli brakuje gazu, do wymiany przystąpić w bezpiecznym miejscu (nie w pobliżu źródeł ciepła) a także posiadać odpowiednie przeszkolenie i zabezpieczenie (np. w postaci rękawic ochronnych). Nowa butla z gazem powinna mieć tabliczkę fabryczną z informacją o dopuszczeniu do użytkowania oraz podstawowymi informacjami technicznymi.